background--aboutUs

نگرش مدیریتی گروه صنعتی و ساختمانی ماهان البرز

 

موسس و رئيس هيئت مديره شرکت ، با توجه به شغل اجدادی ، از اوایل نوجوانی بامحیط کارو پروژه های عمرانی و صنعتی در ارتباط بوده و به جهت همکاری و حضور در شرکتهای دولتی و خصوصی در سمت سرپرست کارگاه ، مدیر پروژه و معاون مدیرعامل و همچنین بدلیل شرکت در سمینارها و دوره های آموزشی در رابطه با مبحث مدیریت (از جمله دوره های مدیریت پوشش ریسک، مدیریت پروژه ، استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری و …)  متفاوت  و بخصوص با تصدی پست مدیریت پروژه های جنوب کشور از توان مدیریتی بالایی برخوردار می باشد.

اين شرکت از همکاری پرسنل کليدی با تخصص بالا و سابقه خوب بهره جسته و کماکان، شروع همکاری با پرسنل جدید کارآمد را در دستور کار خود دارد.

تداوم همکاری تمام وقت و پاره وقت چندین ساله با همکاران و پرسنل کلیدی ، موءید و گویای عملکرد قابل قبول آن عزیزان می باشد.

نگرش و عملکرد مدیران پروژه ها براساس تدوین خط و مشی مدیریتی از جانب مدیرعامل شرکت ، منطبق بر علم مدیریتی روز دنیا است و با توجه به ارکان نه گانه مدیریت پروژه ، نسبت به اجرا و اتمام پروژه ها اقدام میگردد.

به جهت اهمیت بسیار بالای سه رکن (زمان – هزینه – کیفیت) از ارکان نه گانه مدیریت پروژه و همچنیین دارا بودن خاصیت ارتباطی ارکان مذکور بین کارفرما و پیمانکار ،به نحوه عمل این شرکت در خصوص برنامه ریزی و کنترل پروژه باختصار می پردازیم .

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه

همگام با ساير کشورهای پيشرفته و شرکتهای بزرگ و برخی از تشکّلهای دولتی همچون شرکت نفت ، این شرکت نیز با بهره جویی از آخرین نسخه نرم افزارهای مرتبط با موضوع ، برای پروژه های در دست اقدام خود موارد زیر را تهیه و بکار میگیرد.

 1. تهیه WBS
 2. تهیه گانت چارت در سطوح کلان مدیریتی
 3. تهیه گانت چارت در سطوح مختلف کنترل
 4. تخصیص وزن به هریک از فعالیت ها با در نظر گرفتن حجم ریالی ، حچم فیزیکی و زمان
 5. درج کلیه وظایف و تعهدات مربوط به پیمانکار ، مشاور و کارفرما (از سطح کلان تا ریز) در گانت چارت
 6. تخصیص منابع
 7. ایجاد قابلیت به منظور تفکیک فعالیت های مربوط به کارفرما ، مشاور ، پیمانکار و عوامل پیمانکار
 • سیاست و برنامه های فعلی و آتی :
 1. اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی درسه بخش دولتی ، مشارکتی ، سرمایه گذاری و خصوصی
 2. ارتقاء دانش فنی کارکنان و مهندسان شرکت بواسطه حضور در سمینارها و دوره های آموزشی
 3. ایجاد اشتغال در کشور
 4. احداث ساختمان با فن آوری نوین
 5. اجرای پروژه های عمرانی و صنعتی در خارج از کشور
 6. صدور خدمات فنی و مهندسی و کسب درآمد ارزی برای کشور و شرکت
 7. مشارکت با سایر شرکت ها خصوصا شرکت های خارجی معتبر جهت کسب فن آوری و سیستم مدیریتی روز دنیا
 8. ایجاد بخش آزمایشگاهی ، تحقیقاتی و کنترل کیفی

مدیران ماهان البرز

عبداله شعبان زاده

مدیر عامل

مرتضی قاسم پور

رئیس هیئت مدیره
14
+
پروژه های انجام شده
130
+
پرسنل همکاران
112000
+
زیربنای پروژه های انجام شده (مترمربع)
81000
+
زیربنای پروژه های در حال انجام (مترمربع)