پروژه فاز 6 شهر جدید پرند

اطلاعات پروژه با مشارکت بانک مسکن طرح اقدام ملی مسکن مکان زون 8 فاز 6 شمالی شهر جدید پرند تاریخ آغاز: ۱۳۹9 – پایان: در حال اجرا با پیشرفت 53 درصد رقم قرارداد 1,389,000,000,000 میلیارد بلوک ، واحد 4 بلوک 63 واحدی زیر بنا 49000 مترمربع پروژه 252 واحدی واقع [...]

بیشتر بخوانید

پروژه زون 16 شهر جدید پرند

اطلاعات پروژه با مشارکت بانک مسکن طرح ملی – مسکن مهر مکان زون 16 فاز ۵ شمالی شهر جدید پرند تاریخ آغاز: ۱۳۹۸ – پایان: 1400 رقم قرارداد 36,960,000,000 میلیارد بلوک ، واحد ۸ بلوک 6 واحدی زیربنا 3680 مترمربع پروژه 48 واحدی واقع در فاز 6 شهر جدید پرند [...]

بیشتر بخوانید

پروژه زون 9 شهر جدید پرند

اطلاعات پروژه با مشارکت بانک مسکن طرح مسکن مهر مکان زون 9 فاز ۵ شمالی شهر جدید پرند تاریخ آغاز: 1400- پایان: در حال اجرا با پیشرفت 30 درصد رقم قرارداد 525,200,000,000 میلیارد بلوک ، واحد ۲۸ بلوک 6 واحدی زیربنا 13,427 مترمربع پروژه 168 واحدی واقع در فاز 5 [...]

بیشتر بخوانید