• اطلاعات پروژه
  • کارفرما بانک مسکن
  • طرح نهضت ملی مسکن
  • مکان زون 17 فاز 7 شهر جدید پرند
  • تاریخ آغاز: 1401 - پایان: در حال اجرا با پیشرفت 10 درصد
  • رقم قرارداد 1,489,307,494/232 میلیارد
  • بلوک ، واحد 17 بلوک - 248 واحد
  • زیر بنا 35000 مترمربع

پروژه 248 واحدی فاز 7 شهر جدید پرند

در راستای هدف گذاری و سیاست های کلی دولت سیزدهم در خصوص احداث پروژه های مسکونی برای اقشار متوسط جامعه که همراه با رشد جمعیت بوده وزارت راه و شهر سازی درسال ۱۴۰۱ اقدام به ارائه طرح ساخت پروژه های مسکونی در قالب طرح جهش تولید مسکن به نام نهضت ملی مسکن را تعیین نمود که از همین رو وزارت راه و شهر سازی توسط شرکت ماهان البرز با سابقه درخشانی که در امر ساخت و تحویل نمودن واحد ها در خصوص پروژه های ملی داشت اقدام به عقد قرار داد ساخت ۲۴8 واحد مسکونی به عنوان شرکت مجری برای ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن با اعتباری به مبلغ ۱۴9۰ میلیارد در زمینی به مساحت ۱4۰۰۰ متر مربع با زیر بنای 35۰۰۰ متر مربع در 3 تیپ 11 بلوک 16 واحدی و 4 بلوک 14 واحدی و 2بلوک 8 واحدی) 5طیقه نموده از مزایای این طرح میتوان به وجود پارگینک های تعبیه شده در طبقه 1- و 2-  همینطور وجود مشاعات با کیفیت اعم از لابی ورودی و محوطه طراحی شده نام برد.