انبوه سازی

افزایش روز افزون جمعیت و به تبع آن افزایش تمایل شهرنشینی، نیاز به مسکن ضروری خواهد بود. نیاز به تعداد زیاد مسکن و همچنین سرعت در اجرا باعث شد که اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم روشی با عنوان انبوه سازی صنعتی مسکن مورد استفاده قرار گیرد.

 
تماس با ما

مشارکت در ساخت

گروه ماهان البرز با داشتن نیروهای مجرب در صنعت ساختمان آمادگی مذاکره و پذیرش در مشارکت برای ساخت پروژه های مسکونی، تجاری و … را خواهد داشت.

 
 
تماس با ما

شرکای استراتژیک